Facebook RSS
banner

Stored Procedure

Cấu trúc đơn giản :

CREATE PROC [Ten]
@[TenThamSo] [LoaiThamSo] AS 'Các câu lệnh muốn thực thi
GO

Vd :

CREATE PROC uspGetAddress
@City nvarchar(30)
AS
SELECT * FROM AdventureWorks.Person.Address WHERE City = @City
GO

SHARE THIS POST

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati

0 bình luận:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Gaussian Blur


Về cơ bản , đây là bộ lọc làm mờ ảnh sử dụng hàm Gauss . Phương trình hàm Gauss trong không gian 2 chiều như sau :


Trong đó :
x , y : tọa độ theo trục đứng và ngang, là tham số
σ : nói nôm na là ngưỡng , là độ mạnh, cũng là 1 tham số
e : số e , trong C# dùng Math.Exp([số mũ của e])
π : số Pi , trong C# dùng Math.PI

Tiếp tục quay trở lại bộ lọc , ngoài hàm Gauss , ta còn phải sử dụng 1 nhân ( kernel ) . Nhân này là 1 ma trận 2 chiều với số lượng phần tử là lẻ . Ví dụ : 3 x 3 , 5 x 5 .

Vd áp dụng hàm Gauss với " ngưỡng " = 1 . Kết quả hàm Gauss cho ta 01 nhân 3 x 3 như sau :

G(-1,-1)=0.0585498 G(0,-1)=0.0965324 G(1,-1)=0.0585498
G(-1,0)=0.0965324 G(0,0)=0.159155 G(1,0)=0.0965324
G(-1,1)=0.0585498 G(0,1)=0.0965324 G(1,1)=0.0585498

Với ảnh 3 x 3 pixel có điểm màu như sau :
A(R = 10, G = 11, B = 12) , B(5,6,7) , C(9,8,7)
D(10,11,12) , E(5,6,7) , F(9,8,7)
G(10,11,12) , H(5,6,7) , I(9,8,7)

Ta áp dụng nhân :

- Đầu tiên tính khoảng cách từ cạnh viền cho đến pixel được xử lý :
Khoảng cách = (độ rộng nhân - 1)/2 .

Với nhân 3 x 3 vd trên , ta được khoảng cách là 1.

- Pixel được xử lý :
Từ [khoảng cách, khoảng cách] đến [rộng hình-khoảng cách-1, cao hình-khoảng cách-1]

Với vd đã cho , ta được từ [1,1] đến [3 - 1 - 1, 3 - 1 - 1] ( [1,1] ) , tức điểm màu E

- Xử lý :
* E' : E'R' = AR * G(-1,-1) + BR * G(0,-1) + ... + IR * G(1,1)
Tương tự cho G và B

Kết quả là ảnh trên có 03 pixel mới là :
ABC
DE'F
GHI

Lưu ý:
Để đảm bảo hình ảnh không bị đổi màu quá nhiều , nhân cần phải được xử lý lại . Vd với nhân trên , ta lấy tổng từ G(-1, -1) đến G(1, 1) . Sau đó lấy từng G chia cho tổng đó.

SHARE THIS POST

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati

0 bình luận:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Điểm Event Cặp Đôi Hoàn Hảo


Điểm Event Cặp Đôi Hoàn Hảo ( chi tiết xem tại đây )

SHARE THIS POST

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati

Kodomo No JikanSẽ thế nào nếu một cô bé nghịch phá cấp 1 nói rằng " yêu " bạn ?

Kodomo No Jikan , tuy rằng nội dung có chứa một số điều không phù hợp lắm với các " quy tắc đạo đức xã hội " , nhưng đằng sau đó là những ý nghĩa về tình yêu cũng như cách đối xử giữa người và người . Tình yêu dành cho lứa tuổi nào và dành cho những ai ?

Bộ truyện ra mắt vào năm 2005 và có tổng cổng 93 chap , tác giả Watashiya Kaworu . Có thể xem tại link sau :

- Tiếng Anh : Manga Fox full chap .

- Tiếng Việt : VnSharing chương 01 - 46 , chương 43 - 55 , chương 54 - 80 ( mới nhất - đang update ) .

SHARE THIS POST

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati

0 bình luận:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Koe No KatachiMột chút lãng mạng , một chút suy tư và sâu sắc. Hành trình hàn gắn quá khứ của một ku cậu ngổ ngáo.

Koe No Katachi thực sự là một bộ manga rất đáng để dành thời gian đọc. Đặc biệt One Shot thật sự nhiều ý nghĩa. Và nếu bạn là một người tình cảm , hẳn bạn sẽ mất không ít nước mắt <3 ~.

Bộ truyện ra mắt vào đầu năm 2013, tác giả Ooima Yoshitoki. Bạn có thể google để xem vì nội dung này khá là nhạy cảm, không tiện để đưa link lên đây.

SHARE THIS POST

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Stumnleupon
 • Delicious
 • Digg
 • Technorati

0 bình luận:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.